Regler

Regler for annoncering

Fuglemarkedet.dk skal være et sted for alle, et sted hvor det er trygt at annoncere. Derfor har vi et sæt regler for brug af markedet der skal sikre at alle kan være med.

1. Annoncørprofil
1. Annoncering er gratis for alle, både privat og erhverv, men for at annoncere på fuglemarkedet.dk kræves en annoncørprofil. Der kræves også en profil for at benytte funktionen “Kontakt annoncøren direkte”.

2. Annoncørprofilen skal udfyldes med korrekte oplysninger, herunder fuldt navn og korrekt adresse. Det er annoncørens ansvar at holde profilen opdateret. Fuglemarkedet.dk kan i tvivlstilfælde kræve dokumentation for profiloplysningernes rigtighed.

3. Adresseoplysninger, ud over postnr., by og land, oplyses ikke til tredjepart. E-mail adresse benyttes til “Kontakt annoncøren direkte” funktionen samt til kontakt mellem fuglemarkedet.dk og annoncøren i forbindelse med annoncering. Telefonnumre oplyses på profilen og på indrykkede annoncer.

4. Ved oprettelse af en annoncørprofil gives tilladelse til at fuglemarkedet.dk, i begrænset omfang, kontakter annoncøren med relevante nyheder, driftsinformationer og lign.

5. Fuglemarkedet.dk har ret til at blokere enhver profil der benyttes i strid med dette regelsæt eller af anden grund vurderes uønsket på markedet.

6. Annoncørprofiler der ikke benyttes i en længere periode vil, efter behørig advarsel, blive deaktiveret.

2. Annoncering
1. Annoncer skal placeres i det korrekte marked. Annoncer under “Byttes” skal placeres i det marked hvor den ting du ønsker at bytte væk hører hjemme. Kombinerede annoncer med varer tilhørende forskellige markeder samt kombinerede køb/salg annoncer accepteres ikke.

2. Annoncer må indeholde én ting / fugl, med mindre det er fugle / ting der sælges samlet. Der skal være realistisk pris på annoncerne, enten som en pris pr. stk. eller en pris for alt der sælges samlet.

3. Identiske annoncer accepteres ikke og den samme vare må ikke fremgå af flere annoncer på samme tid. Det er annoncørens ansvar at deaktivere eller redigere annoncer for at undgå dubletter.

4. Annoncer skal fremstå seriøse og skal være rettet mod at opnå en handel. Opslag, f.eks. efterlysninger af bortfløjne fugle er ikke at betragte som annoncer.

5. Overdrevne anprisninger/slagord og ord skrevet udelukkende med store bogstaver er ikke tilladt.

6. Annonceteksten må ikke indeholde kontaktoplysninger såsom telefonnumre, e-mail adresser eller webadresser. Det samme gælder for billeder tilknyttet annoncen. Kontaktinformationer vil fremgå af brugerens profil der er tilknyttet annoncen.

7. Annoncer skal overholde enhver relevant lovgivning herunder, men ikke begrænset til, “Bekendtgørelse af lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil” (Indsamlingsloven) og “Washington Konventionen” (CITES).

8. fuglemarkedet.dk opfordrer til at al handel med fugle sker efter de retningslinjer som er beskrevet i LDF’s etiske værdigrundlag.

9. Billeder tilknyttet en annonce skal være annoncørens egne billeder.

10. Fuglemarkedet.dk har ret til, uden varsel, at slette enhver annonce der ikke overholder reglerne for annoncering, ikke følger almindelig god tone eller på anden måde vurderes uønsket.

3. Udstilling og markedsopslag
1. Opslag om udstillinger og markeder kan indrykkes af alle. Indrykkeren bærer ansvaret for korrektheden af opslaget. Oplysningerne i opslagene kontrolleres ikke af fuglemarkedet.dk.

2. Fuglemarkedet.dk har ret til, uden varsel, at slette et opslag der vurderes irrelevant eller på anden måde uønsket på markedet.

4. Ophavsrettigheder
1. Ved at indrykke en annonce eller et opslag gives fuglemarkedet.dk tilladelse til at gengive billeder og tekst i alle sammenhænge med reference til markedet eller annoncen, herunder RSS feeds, sociale netværk og lign. distributionsmetoder, så længe annoncen er at finde på fuglemarkedet.dk.

2. Annoncer, opslag og andet indhold fra fuglemarkedet.dk må ikke gengives uden forudgående skriftlig tilladelse fra fuglemarkedet.dk.

5. Logning og privatliv
1. Fuglemarkedet.dk logger data der er nødvendige for at spore og forhindre misbrug af sitet. Endvidere gemmes alle annoncer, beskeder og kommentarer der sendes via fuglemarkedet.dk til brug for statistik og udvikling.

2. Loggede data og gemte annoncer, beskeder og kommentarer udleveres ikke til tredjepart uden dommerkendelse eller lovkrav.

3. Fuglemarkedet.dk benytter cookies til brugsstatistik, reklamenetværk samt til at sikre sidens korrekte funktionalitet. Brug af sitet opfattes som accept af dette.

6. Ansvarsfraskrivelse
1. Fuglemarkedet.dk har ikke ansvar for indholdet af annoncer eller opslag om udstillinger eller markeder.

2. Fuglemarkedet.dk er ikke part i en eventuel handel og kan ikke drages til ansvar for problemer i forbindelse med handler.

3. I tilfælde af svindel i forbindelse med en handel henvises til det lokale politi. Fuglemarkedet.dk vil, efter henvendelse fra politiet, udlevere relevante data. Data kan, i særlige tilfælde, udleveres til politiefterforskning, uden dommerkendelse, hvis fuglemarkedet.dk vurderer det nødvendigt.

7. Ændring af regler for annoncering
1. Nærværende regelsæt kan ændres uden varsel, og vil til enhver tid være gældende i den form der er at finde på fuglemarkedet.dk.

Regler for annoncering på fuglemarkedet.dk er senest opdateret den 1/1-2017.